GRINDGAZON

RevivA® grindgazon is ontwikkeld voor gazons waar sporadisch overeen wordt gereden. Het is een grasmat die enerzijds een hoge draagkracht heeft en anderzijds voor een groen aanzicht zorgt. Dit zijn bijvoorbeeld kampeerterreinen, toegangswegen voor hulp- en onderhoudsdiensten, verhuispaden en evenemententerreinen.

 

De toplaag bestaat uit een combinatie van berijdbaar gesteente, voedingsgrond en graszaad. De voedingsgrond zorgt voor een gegarandeerde kieming van het graszaad. Het gazon heeft een waterbergend vermogen en voldoende draagkracht om spoorvorming te vermijden.

 

Onder het grindgazon ligt een laag van 20 tot 25 cm funderingssubstraat. De grove steenfractie van het substraat zorgen voor een hoge draagkracht en een groot waterbergend vermogen. Het mengsel heeft een lage zoutconcentratie wat gunstig is voor de zuurtegraad. Hierdoor krijgt de grasplant de kans om een wortelpakket van 30 cm aan te leggen zonder storende lagen tegen te komen.

Grindgazon één week na aanleg

Talud langs spoorweg enkele weken na aanleg

Veel gebruik van TerraViva grindgazon tussen tramsporen

TerraViva Groene Voegen

Verhuisweg in grindgazon met toevoeging van TerrraCottem